Doulaeffekten 

25.09.2019

För en ensam kvinna som ska föda kanske vi tänker att det är mer användbart med en doula av skälet att hon inte ska behöva vara ensam. Men för ett par då, vad kan en doula komplettera med där?

 

Doula är ett grekiskt ord som betyder "kvinnans tjänare". I århundraden har kvinnor tjänat varandra under förlossningar med bevisad positiv inverkan på förlossningens utgång, mammans och bebis välmående och deras anknytning. Även senare års studier visar på hur "doulaeffekten" även stärker parets gemensamma upplevelse och fortsatta relation efter förlossningen. Vi ska inte glömma partnerns roll under förlossning och hur svårt, utmanande och utmattande det kan vara att stötta en kvinna i denna situation, särskilt om förlossningen blir långdragen.


Doulaeffekten visar:
  • Frekvensen av kejsarfödsel minskar
  • Behovet av smärtlindring minskar
  • Användning av värkstimulerande dropp minskar 
  • Risken för sugklocka minskar
  • Önskemål om epidural minskar
  • Förlossningens längd minskar 


Hur kan det komma sig? I korta ord handlar det helt enkelt om stöd och trygghet. En trygg kvinna föder i regel lättsammare. Många är de kvinnor som vittnar om att förlossningsrummet var fullt av människor men hon kände sig ensam. Att vara ensam och orolig intensifierar smärtan och fördröjer processen.

Så vad gör doulan? Redan under graviditeten etablerar hon kontakt och relation med kvinnan och paret. Hon tar reda på önskemål och farhågor, reder ut frågetecken och informerar. En doula är sedan förberedd på vad som än händer och beredd på att ge stöd i alla situationer. Ibland handlar det om att massera och peppa kvinnan timme ut och timme in, ibland om att serva paret med dryck och energi & ge förslag på hur partnern kan hjälpa sin kvinna, ibland avlasta partnern som kan behöva vila. Om oförutsedda händelser inträffar som gör både kvinnan och partnern oroliga finns doulan där som stöd och ankare, och hon lämnar inte rummet mer än för snabba toalettbesök eller på begäran av paret. Om partnern tvingas lämna rummet antingen själv eller tillsammans med det nyfödda barnet stannar doulan med mamman.
Doulan har kunskap om det naturliga förlossningsförloppet, vad som sker och hur hon kan vara till hjälp under förlossningens olika stadier.


Även under helt normala förlossningar finns flera olika variationer och ingen är den andra lik. Vi bör alltid förvänta oss överraskningar och att saker och ting sällan blir som vi planerat. Att vara öppen och flexibel inför förloppet är till stor hjälp.